Weigeren controle? Uitkering gekort!

Wie een bijstandsuitkering of AOW voor alleenstaanden aanvraagt, moet instemmen dat controleurs in zijn huis komen kijken of hij daadwerkelijk alleen woont. Wie zich verzet tegen de controle loopt het risico dat hij op zijn uitkering gekort wordt.

Staatssecretaris Aboutaleb stuitte in de tijd dat hij nog wethouder was in Amsterdam op juridische bezwaren tegen dergelijke huisbezoeken. Alleen wanneer er een ernstig vermoeden bestond dat iemand met zijn uitkering fraudeerde was een onaangekondigd huisbezoek mogelijk. Staatssecretaris Aboutaleb heeft nu een wetswijziging voorbereid die deze huisbezoeken moet vergemakkelijken. De Tweede Kamer moet dit voorstel nog goedkeuren.

In de wetswijziging wordt geregeld dat de controleurs altijd mogen binnenvallen. Wie de controleurs niet binnen wil laten, kan gekort worden op de uitkering. Tijdens deze controle wordt gekeken of mensen die een uitkering voor een alleenstaande ontvangen daadwerkelijk alleen wonen. De uitkering voor een alleenstaande is namelijk zeventig procent van het minimumloon, terwijl dat voor een samenwonende vijftig procent is.

Het komt met enige regelmaat voor dat opgegeven wordt dat iemand alleenstaand is, terwijl deze toch samenwoont. Naast deze vorm van fraude moet ook zwartwerken met de onaangekondigde huisbezoeken makkelijker worden opgespoord. Wanneer de Tweede Kamer met de wetswijziging instemt, zal in de eerste helft van volgend jaar met de huisbezoeken kunnen worden begonnen.