Bos: VS ziet crisis als bedrijfsongeval

De Verenigde Staten zouden de wereldwijde financiële crisis niet serieus genoeg nemen. De problemen worden behandeld alsof het bedrijfsongeval is, in plaats van een economisch probleem. Minister Bos uitte deze kritiek na afloop de IMF-vergadering over de crisis.

Bos vond het opmerkelijk dat de VS werd vertegenwoordigd door hoge ambtenaren en niet door ministers, hetgeen wel mag worden verwacht bij zulke belangrijke vergaderingen.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) pleitte voor een leidende rol bij het zoeken naar oplossingen voor de huidige situatie op de internationale financiële markten. Eensgezindheid voerde de boventoon: "Alle landen zijn het erover eens dat het vertrouwen in banken moet worden hersteld en dat belangrijke banken van een faillissement moeten worden gered." De minister steunt de oproep, maar voegt er wel aan toe dat er dan ook een sterke leider binnen het IMF moet zijn. "Van de Verenigde Staten kunnen we die leiding nu niet verwachten, dat is heel pijnlijk."