Leerlingen op vmbo ongezonder dan leeftijdsgenoten

Vmbo'ers roken en drinken vaker dan leeftijdsgenoten die een havo- of vwo-opleiding volgen. Dat blijkt uit onderzoek dat de GGD in de regio Nijmegen onder vijfduizend leerlingen heeft gehouden. De onderzochte vmbo'ers scoren lager op vijf van de zeven gezondheidscriteria die onder de loep zijn genomen.

Onderzoeker Marlene van der Star vindt de uitkomst niet erg verrassend. "Jongeren op het vmbo zitten vaak in een lagere sociaaleconomische positie dan jongeren met een hogere opleiding. Die positie hangt samen met het leefgedrag van mensen."

De onderzoekers keken naast roken en drinken naar hoeveel tweede- en vierdeklassers bewegen, of ze depressieve gevoelens hebben, spijbelgedrag, of ze ontbijten en of ze onveilige seks hebben. Over het algemeen zijn jongeren in de regio iets gezonder gaan leven. Zo blijkt dat het aantal jongeren dat alcohol drinkt in vier jaar tijd met twaalf procent is gedaald. Daarnaast eet de jeugd gezonder en roken zij minder.

Volgens Van der Star zijn veel jongeren, ondanks de verbetering, niet gezond bezig. "Een groot aantal leerlingen drinkt bijvoorbeeld nog steeds regelmatig, dat zijn ook jongeren van onder de 16 jaar."

De onderzoeksresultaten moeten scholen en gemeenten inzicht geven in de gezondheid van de plaatselijke jeugd. Iedere school en gemeente die aan het onderzoek meedeed heeft een eigen rapport gekregen. Dat moet er volgens Van der Star voor zorgen dat problemen gerichter kunnen worden aangepakt. Het onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd.


Leerlingen op vmbo ongezonder dan leeftijdsgenoten  (foto: DAG)