PatiŽnt moet reanimatiewens zelf aangeven

Patiënten van verpleeghuizen moeten zelf aangeven of ze in noodgevallen gereanimeerd willen worden of niet. Die richtlijn heeft staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker (PvdA) vandaag in de Tweede Kamer toegezegd.

Verpleeghuizen kunnen nu nog zelf kiezen of ze een 'ja, tenzij'- of een 'nee, tenzij'-beleid voeren als het om reanimatie gaat. Verschillende partijen pleitten er vandaag voor een 'ja, tenzij'-beleid aan de verpleeghuizen op te leggen. Daar wilde Bussemaker echter niet aan. Dat beleid wil ze alleen als niet zeker is wat de patiënt zelf wil. Ze wees erop dat bijvoorbeeld een 98-jarige vrouw een erg lage kwaliteit van leven kan hebben na reanimatie.

De beslissing laat ze liever bij de arts, die ter plaatse kan oordelen of er nog genoeg levenskwaliteit is na reanimatie. Als iemand echter heeft aangegeven sowieso gereanimeerd te willen worden, dan is dat laatste doorslaggevend.