Jonge Marokkaanse moslims willen vrijer geloof

Marokkaanse jongeren in Nederland willen een vrijere geloofsbeleving. Dat blijkt uit een onderzoek onder leden van het jongerenpanel van actualiteitenrubriek EénVandaag. Bijna de helft van de ondervraagden vindt het moeilijk om zich in Nederland aan alle regels van de islam te houden.

Met name tijdens de viering van de vastenmaand ramadan is het voor de jongeren lastig om alle godsdienstregels in acht te nemen. Bijna een derde van de respondenten wil dan ook dat er een vrijere geloofsinterpretatie komt dan in moslimlanden. Ruim 30% van de ondervraagden vindt zichzelf ook minder gelovig dan hun ouders.

Het moskeebezoek is tanende onder de Marokkaanse jeugd. Ruim 70% komt nooit of nauwelijks in de moskee. Alleen tijdens rituele hoogtijdagen stromen de gebedshuizen vol met jongeren. De jongeren geven wel in ruime meerderheid aan dat ze hun kinderen later naar een Koranschool zullen sturen. Dit zijn scholen waar kinderen in het weekend leren om teksten van de Koran te reciteren en te schrijven. Bijna 85% heeft deze schoolsoort voor hun nakroost in gedachten.

De vragen zijn gesteld aan 766 Marokkanen die jonger zijn dan 24 jaar en verspreid over heel Nederland wonen.

De volledige uitslag is terug te vinden op de website van Top-x.