Amerikaanse kinderen drie keer zo vaak aan de medicijnen

Amerikaanse kinderen gebruiken drie keer zoveel zgn. psychotrope medicijnen vergeleken met kinderen uit Nederland en Duitsland.

Uit een Amerikaanse studie is gebleken dat Amerikaanse kinderpsychiaters tot meer dan drie keer zoveel antidepressiva en ADHD medicatie uitschrijven. Dit fenomeen wordt verklaard door het feit dat er veel meer kinderpsychiaters zijn in de VS vergeleken met Nederland en Duitsland.

Verder is gebleken dat Amerikaanse kinderen veel vaker verschillende soorten medicatie krijgen voorgeschreven. Ook het feit dat er openlijk geadverteerd mag worden op de Amerikaanse TV kan een van de redenen zijn dat het aantal recepten significant veel hoger ligt dan in Nederland.