Scientology wil info van FOK! over FOK

De Scientology Kerk wil informatie van FOK!-eigenaar Danny Roodbol over FOK. In een paar emails werd om info gevraagd met betrekking tot ''FOK dossiers'' over Scientology ''die nog steeds gepost worden op het Internet en duidelijk stemmingmakerij bevatten.'' Ook wil men weten wat de banden van het FOK zijn of waren met de kraakbeweging.  Eerder werd al gevraagd wat Danny met het jaren 80 actieblad Bluf! te maken had.  Danny was toen overigens een jaar of 12.

Volgens externe zaken van Scientology ''blijken er interessante lijnen te lopen van een paar sleutelfiguren die ongefundeerde kritiek uit op Scientology in Nederland. Deze figuren hebben er baat bij Scientology weg te blijven zetten als een maffe sekte naar de buitenwacht toe zodat onthullingen die wij als Scientology doen m.b.t de belangen die deze figuren uiteindelijk behartigen, niet geloofd worden door dezelfde buitenwacht. Een klassieke klokkenluider situatie.'' De informatie die Scientology momenteel aan het verzamelen is, is naar eigen zeggen bedoeld voor een serie infobrieven die onder meer naar Tweede Kamerleden verstuurd gaan worden.

Dossiers
De dossiers waarover Scientology opheldering wil, zijn afkomstig van het Fascisme Onderzoeks Kollektief (FOK), een middenjaren '80 opgerichte groep vanuit de linkse krakers- en actiewereld.  Tot 1992 hielden ze kantoor bij Stichting AFdruk (een reeds lang opgeheven tijdschrift tegen racisme en discriminatie) dat indertijd officieel in een pand aan de Minahassaweg 1 in Amsterdam zat.

In 1995 publiceerde het FOK een aantal dossiers over Scientology. Die zijn nog steeds op internet terug te vinden via de site Kleintje Muurkrant.  Het dossier omvat 5 delen (een, twee, drie, vier en vijf).

Duidelijk is dus dat Scientology het verschil tussen FOK (Fascisme Onderzoeks Kollektief) en website FOK!, (actief sedert 1999 en opgericht als jongerenwebsite) niet weet te maken. Terwijl dat bijvoorbeeld via Wikipedia simpel is op te vragen.

Danny heeft overigens aan Scientology laten weten de eigenaar te zijn van de kraakbeweging en 'alles' te weten over de FOK dossiers.  Met andere woorden: Ze zoeken het maar uit. Zie ook het topic in feedback van Danny hier over.