Helft Marokkaanse vrouwen heeft relatiestress

Dertig procent van de Surinaamse vrouwen en de helft van de Marokkaanse vrouwen heeft relatiestress. Van de autochtone vrouwen geeft zeventien procent aan wel eens stress te hebben over hun relatie. Bij Marokkaanse vrouwen heeft de stress te maken met ruzie met hun partner en ontevredenheid over hun seksleven.

Dat blijkt vandaag uit onderzoek van het kenniscentrum seksualiteit van de Rutgers Nisso Groep onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders tussen de 15 en 40 jaar. Bevolkingsonderzoek uit 2006 was aanleiding om allochtone groepen nader onder de loep te nemen.

Uit het onderzoek blijkt dat problemen op het gebied van relaties en seksualiteit bij middelbaar en hoger opgeleide allochtonen even vaak voorkomen als bij autochtone Nederlanders. Het opleidingsniveau van de respondenten varieerde van mbo tot universitair. Om ook te bekijken hoe het zit met het seksleven van minder hoog opgeleide allochtonen, laat het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn aanvullend onderzoek uitvoeren. Uit onderzoeken blijken laagopgeleide allochtonen een risicogroep te vormen als het gaat om seksueel overdraagbare aandoeningen, onbedoelde zwangerschap en seksueel geweld.

Drie procent van de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse vrouwen gebruikt geen anticonceptie terwijl ze wel seks hebben en niet zwanger willen worden. Onder autochtone vrouwen is dit percentage net zo laag, meldt de groep. Eén procent van de Antilliaanse vrouwen laat anticonceptie achterwege.

Seksueel geweld kwam in het onderzoek uit 2006 al 'erg vaak' voor. Het onderzoek onder middelbaar en hoger opgeleide allochtonen geeft dezelfde 'verontrustende' uitkomsten. Net als autochtone vrouwen zijn bijna vier op de tien allochtone vrouwen ooit slachtoffer geweest van seksueel geweld, variërend van ongewenste aanrakingen tot verkrachting of pogingen daartoe.

Veel respondenten willen zorg of hulp op het gebied van relaties, seksualiteit, anticonceptie, seksueel geweld of maagdelijkheid. Tien tot twintig procent krijgt die niet of durft er uit schroom niet om te vragen.