Turken vinden Nederlands lastiger dan Marokkanen

Turken ondervinden nog meer dan Marokkanen problemen met lezen en schrijven in het Nederlands. Ook het voeren van een gesprek in het Nederlands gaat Turken minder goed af. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal Cultureel Planbureau onder vier groepen niet-westerse allochtonen.

Het gaat om mensen die buiten Nederland zijn geboren. In Nederland geboren Turken en Marokkanen rapporteren nauwelijks grote problemen met de taal, meldt het CBS vandaag. Surinamers en Antillianen, ook van de eerste generatie, zouden nauwelijks moeite hebben met het Nederlands.

Ongeveer tien procent van de Marokkanen en vijftien procent van de Turken heeft vaak of altijd moeite met het voeren van een gesprek en met lezen en schrijven in het Nederlands. Vooral schrijven gaat hen moeilijk af. Van de eerste generatie Turken heeft 21 procent vaak of altijd problemen met Nederlands spreken, lezen en schrijven. Bij de eerste generatie Marokkanen blijft dit beperkt tot dertien procent. Deze groepen zijn doorgaans minder goed opgeleid dan de tweede generatie.

Het CBS noemt de beheersing van de Nederlandse taal 'belangrijk voor de integratie'.