Nibud: Werkenden gaan er het meest op vooruit

Werkenden en gezinnen met twee of meer kinderen gaan er volgend jaar het meest op vooruit. Huishoudens met een laag inkomen en huishoudens zonder kinderen blijven in veel gevallen in koopkracht gelijk of zij leveren enkele euro's per maand in.

Dat concludeert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), dat ook dit jaar heeft berekend wat de gevolgen zijn voor de koopkracht van de miljoenennota. Die gevolgen hangen vooral af van de persoonlijke situatie: heeft iemand werk, wel of geen kinderen en wel of geen zorgkosten.

De brutolonen gaan volgend jaar met 3,5 procent omhoog en ook de netto-uitkeringen en de AOW stijgen. De netto-inkomens stijgen maandelijks met enkele tientjes tot 100 euro of meer. Maar doordat de prijzen volgend jaar met ruim 3 procent omhoog gaan, raakt het geld net zo hard op, aldus het Nibud.

Werken loont en vooral ouders die werk en gezin combineren, kunnen rekenen op fiscaal voordeel. Gezinnen met meerdere kinderen kunnen er enkele tientjes tot 100 euro per maand op vooruitgaan. Maar diezelfde gezinnen moeten wel rekening houden met hogere kosten voor kinderopvang en dat is in deze berekening niet meegenomen.

De versobering van de aftrek van bijzondere lasten is volgens het instituut "ingrijpend". Maar hoe dat precies uitpakt voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten hangt heel erg af van de individuele zorgkosten.

Wie werkt, houdt meer over in 2009.  (foto: ANP)