Nederland voorkeursdoelwit terroristen geworden

Nederland en Nederlandse belangen in het buitenland zijn één van de voorkeursdoelen van internationaal opererende terroristische netwerken geworden. Dat is met name het gevolg van de film Fitna, die Tweede Kamerlid Geert Wilders eerder heeft uitgebracht.

Dat blijkt uit de jongste editie van het dreigingsbeeld terrorisme Nederland van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). In de afgelopen maanden is uit uiteenlopende bronnen informatie vergaard waaruit dit duidelijk is geworden, aldus de NCTb.

De ontwikkelingen in de afgelopen periode hebben de internationale dreiging voor Nederland zichtbaarder gemaakt. De voornaamste reden hiervoor lijkt gelegen in de film Fitna die door moslimextremisten als een zware belediging en provocatie wordt beschouwd, constateert de NCTb.

Met een aanslag zouden extremisten het in de islamitische wereld verslechterde imago van de heilige oorlog in Irak, met vele doden onder moslims, willen opvijzelen. Verder wordt in het dreigingsbeeld opgemerkt dat er steeds meer berichten komen over Westerse moslimextremisten die in trainingskampen in het grensgebied van Pakistan en Afghanistan worden waargenomen. Die vallen mogelijk minder op bij Westerse veiligheidsdiensten en zouden daardoor beter inzetbaar zijn bij het uitvoeren van aanslagen in het Westen.

Volgens de NCTb onderstrepen deze ontwikkelingen de toegenomen dreiging die sinds maart dit jaar mede aanleiding was om het algemene dreigingsniveau in Nederland te verhogen van 'beperkt' tot 'substantieel'. "Het niveau 'substantieel' blijft gehandhaafd, maar wordt met de nieuwe informatie wel onderstreept."

Het dreigingsniveau 'substantieel' betekent concreet dat de kans op een aanslag in Nederland of tegen Nederlandse belangen, reëel is.