Autochtonen crimineler na schooluitval

Autochtone Nederlandse scholieren die voortijdig hun opleiding verlaten, vertonen in verhouding veel vaker crimineel gedrag dan niet-westerse allochtone voortijdige schoolverlaters. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Roel Jennissen, dat vandaag gepubliceerd is in het demografische tijdschrift Demos.

Een autochtoon die zonder diploma school verlaat, vertoont 5,5 keer zo vaak delinquent gedrag als de succesvolle leerlingen uit hun groep.  Marokkanen, Turken en Surinamers vertonen 3,5 keer zo vaak crimineel gedrag als hun groepsgenoten die hun diploma halen. Bij Antillianen ligt dat met 3 keer zo vaak, iets lager.

Als reden vermoedt Jennissen dat Nederlandse leerlingen de school  waarschijnlijk vaker voortijdig verlaten omdat ze zich niet kunnen voegen in het schoolsysteem. Een Amerikaans onderzoek toont ook aan dat jongeren die om deze reden niet slagen op school, vaak crimineel gedrag gaan vertonen. Allochtonen verlaten de school vaker om een andere reden. Opvallend is dat zij die school verlaten om economische motieven,  relatief zelfs minder delicten plegen dan niet-schoolverlaters.

Overigens vertonen allochtone jongeren in absolute aantallen meer crimineel gedrag dan autochtone jongeren. En ook komt voortijdig schoolverlaten onder hen twee keer zo vaak voor dan onder autochtone jongeren. Van de autochtone Nederlandse jongeren redt 13% het niet op school, van de Turkse jongeren 19%, van de Surinamers 25%, van de Antillianen 29% en van de Marokkanen loopt maar liefst 37% vast in het schoolsysteem.

Link: Volledige artikel uit Demos staat hier (.pdf-bestand).