'Roma zeer slecht geïntegreerd'

Volgens de burgemeester van Nieuwegein, Cor de Vos, duurt het nog zeker dertig jaar voordat de Roma in zijn gemeente voldoende geïntegreerd zijn. In Nieuwegein vonden de afgelopen tijd een aantal geweldsincidenten plaats waarbij Roma de aanstichters waren. Daarbij vielen enkele gewonden.

Nieuwegein gaat al enige tijd gebukt onder het gewelddadige gedrag van een vrij grote groep Roma. In het uitgaansleven waren zij onder meer verantwoordelijk voor grootschalige vernielingen aan cafés en een aantal vechtpartijen.

De gemeente Nieuwegein doet al dertig jaar haar best om de plaatselijke Roma te laten integreren, maar tot nu toe met weinig succes. Maar enkele van de vierhonderd Nieuwegeinse Roma hebben een baan. Bijna een derde van de Roma-kinderen gaat al niet eens naar de basisschool, maar het voortgezet onderwijs wordt door de Roma-jeugd nog veel slechter bezocht. Dit laatste geldt vooral voor meisjes, aangezien zij vanaf hun twaalfde jaar huwbaar worden geacht. Van de Roma is een groot deel crimineel.

De Vos denkt de problemen deels op te kunnen lossen met scholing. 'Feitelijk is dat investeren in de volgende generatie. Daarom zal het nog zo lang duren.' Tegelijkertijd ontkent hij dat de problemen niet hard genoeg worden aangepakt. 'We leven in de Nederlandse maatschappij en iedereen heeft zich te houden aan de Nederlandse regels. Als je je - heel hard gezegd - daar niet aan wil houden moet je misschien ergens anders kijken. We doen wat we kunnen en mogen. Als er sociale fraude wordt gepleegd, wordt er vervolgd. Vorig jaar is er een speciale Roma-leerplichtambtenaar aangesteld. Geregeld komen Roma in de gevangenis omdat ze stelselmatig weigeren de kinderen naar school te sturen. Maar daarmee is het schoolverzuim niet opgelost. Er is meer nodig dan alleen repressie.'

Het deel van de Roma dat zich bezighoudt met criminele activiteiten is zo hoog dat in 2004 de Arnhemse officier van justitie Martijn van Elsdingen zei: 'Als we spreken over zich misdragende voetbalsupporters of criminele Marokkanen, dan hebben we het over uitzonderingen. Want de meeste voetbalsupporters en Marokkanen zijn niet zo. Maar bij de Roma is dat anders. De Roma-gemeenschap houdt zich bezig met criminaliteit, met strafbare feiten. Inbraken plegen wordt bij hen heel gewoon gevonden. Ze onttrekken zich aan onze cultuur en dat kunnen we niet hebben.' Tegen Van Elsdingen werd destijds door de Roma-gemeenschap aangifte gedaan van discriminatie, maar hij werd daarvan vrijgesproken.   Inmiddels is er weer een nieuwe aangifte tegen hem gedaan in verband met 'zigeunerhaat'.

In 2003 berichtte FOK! al over de gemeente Ede, die toen liet weten dat de integratie van Roma-zigeuners een zinloze bezigheid was.

 

Met dank aan Jigzoz voor herschrijven en de submit.