Laatste redactionele Staatscourant van de persen

Het oudste dagblad van Nederland, de Staatscourant, is vandaag voor het laatst verschenen met een gecombineerde wetgevings- en redactionele inhoud. De redactionele component komt voortaan te vervallen in het medium, dat in 1814 voor het eerst van de persen rolde.

De uitgave is daarmee ongeveer even oud als het Koninkrijk der Nederlanden, meldde hoofdredacteur Maurits van den Toorn vrijdag. Ter gelegenheid van de laatste redactionele uitgave blikt de krant terug op zijn eigen geschiedenis sinds 1814. Bovendien bevat deze krant een korte beschrijving van de gebeurtenissen in de periode 1940-1945 bij de Landsdrukkerij, de voorganger van NV Sdu.

De Staatscourant verdwijnt niet. Voorlopig blijft de krant dagelijks verschijnen met het overzicht van wet- en regelgeving. Met ingang van 2009 zal ook dit overzicht niet meer op papier worden gepubliceerd, maar via internet te raadplegen zijn. Dat is het gevolg van de Wet elektronische bekendmaking, die de Tweede Kamer kort voor het zomerreces heeft aangenomen.