Kans op terreuraanslag nog steeds 'substantieel'

De dreiging van een terroristische aanslag in Nederland blijft substantieel. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) acht de kans op een aanslag nog altijd reëel, zei minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) vandaag in de Tweede Kamer.

De NCTb, die zich bezighoudt met de gezamenlijke aanpak van terrorisme in Nederland, onderscheidt vier dreigingsniveaus: minimaal, beperkt, substantieel en kritiek. Een halfjaar geleden, toen Geert Wilders op het punt stond zijn film 'Fitna' uit te brengen, werd het niveau opgeschroefd van beperkt tot substantieel. Dit houdt bijvoorbeeld in dat radicalisering en rekrutering 'op aanzienlijke schaal' plaatsvinden. De NCTb maakt elke drie maanden een analyse van de dreiging van een aanslag.

In de NCTb-analyse, die officieel pas volgende week wordt gepresenteerd, staat volgens Ter Horst dat er momenteel geen concrete aanwijzingen zijn voor een aanslag in Nederland. Wel is sprake van een toenemende dreiging voor Nederlandse burgers, bedrijven en ambassades in het buitenland.