Belgische agenten sjoemelen met blaasproeven

Belgische politieagenten sjoemelen met alcoholcontroles. Om het minimumaantal controles te halen, blazen ze regelmatig zelf op de controleapparaten, zo blijkt uit een verslag van de algemene inspectie van de politiediensten.

De inspectiediensten waren het onderzoek begonnen na informatie van de politievakbond VSOA. De bond meldde in februari dat de politie wel vaker rommelt om de streefcijfers te halen, wegens gebrek aan mankracht.

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft over de feiten inmiddels gesproken met zijn hoogste ambtenaar. Die heeft harde maatregelen aangekondigd.