Scepsis over Europa neemt toe

Het wantrouwen van de Nederlandse kiezers tegenover Europa is sinds het begin van de jaren negentig aanzienlijk toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd.

In 2006 was 55 procent van de kiezers tegen een verdere Europese eenwording en 26 procent voor, 19 procent was niet voor of tegen. In 1994 waren er nog meer voorstanders (38 procent) dan tegenstanders (30 procent) van een verdergaande eenwording.

Opvallend is dat de jongste groep kiezers (18 tot 25 jaar) juist wel warm loopt voor Europa. Bijna zeven van de tien jonge kiezers (68 procent) gaf twee jaar geleden aan positief te staan tegenover één Europa.


Europa, Europese vlag  (foto: ANP)