'Grappenmaker' verstuurt aidsbrieven

In de stad Groningen en omgeving is een persoon actief met een morbide geest. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft gewaarschuwd dat een persoon zich voordoet als de stichting Prevend, die een zeer uitgebreid volksonderzoek houdt in de provincie Groningen naar diverse ziekten. In deze brieven schrijft de grappenmaker dat uit het onderzoek naar voren is gekomen dat de lezer lijdt aan aids, en zich moet wenden tot diens huisarts.

Het UMCG zegt nog niet te weten hoeveel mensen de brief hebben ontvangen. Wel is bekend dat de lolbroek veel werk heeft gemaakt van zijn grap. Op de brief prijkt het logo van Prevend en de vervalste handtekening van de hoogleraar nefrologie De Jong. In de brief staat dat de deelnemer aan het onderzoek ongevraagd is getest op aids, en deze ziekte bij hem of haar is geconstateerd.

"We zijn verontrust en verontwaardigd over deze vervalsingen. We betreuren het dat hiermee de indruk wordt gewekt dat lichtvaardig wordt omgegaan met gegevens en belangen van deelnemers aan onderzoeken", meldt een woordvoerster van het UMCG. 

Het ziekenhuis heeft inmiddels aangifte gedaan van fraude. Mocht iemand een valse brief hebben gekregen, dan wordt deze persoon verzocht het ziekenhuis hiervan op de hoogte te stellen. "We willen graag inzicht krijgen in de omvang van de mailing."