GroenLinks steunt Duyvendak

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks neemt geen afstand van oud-inbreker Wijnand Duyvendak. Dat heeft een woordvoerder van de fractie vanmiddag laten weten nadat er vanuit andere Kamerfracties zware kritiek was geleverd op de GroenLinkser.  

De kritiek op Duyvendak barstte los nadat gisteren bleek dat hij in zijn later deze maand te verschijnen boek 'Klimaatactivist in de politiek’, toegeeft dat hij in 1985 heeft ingebroken in het ministerie van Economische Zaken. Daarbij maakte hij plannen buit om kerncentrales te bouwen. Toenmalig minister Gijs van Aardenne (VVD) kwam in het nauw doordat de plannen op straat kwamen te liggen. Duyvendak noemt de actie daarom een groot succes. ''Niemand heeft ooit geweten wie er in deze actiegroep zaten.''

Een grote Kamermeerderheid reageerde gisteren en vandaag verbaasd op de onthulling. Sommige fracties zijn van mening dat hij het aanzien van de Tweede Kamer schaadt. De VVD sprak zelfs in termen van dat ''het nu aan GroenLinks is om de gelederen te zuiveren''. 

Wat GroenLinks betreft heeft Duyvendaks bekentenis echter geen gevolgen voor zijn Kamerlidmaatschap. Volgens een woordvoerder had Duyvendak de fractie al ingelicht over de gebeurtenis. Men was er van op de hoogte.  Bovendien was bij de partij al voordat hij Kamerlid werd, bekend dat Duyvendak een strafblad heeft omdat hij in de jaren '80 zes weken in de cel doorbracht wegens een inbraak die hij in 1984 pleegde in een militair complex in Dubbeldam namens de antimilitaristische actiegroep Onkruit. Daarbij werden geheime documenten van de militaire Criminele Inlichtingendienst gestolen.  Opvallend is wel dat Duyvendak tot nog toe altijd in het openbaar ontkende iets met de inbraak uit 1985 te maken te hebben gehad. In een interview met het Parool uit 1996 bijvoorbeeld zei hij absoluut van niets te weten. 

Een strafblad vormt overigens geen belemmering om Kamerlid te worden. Het is immers aan een partij en de kiezers of ze iemand met een strafblad als volksvertegenwoordiger willen hebben. De VVD vindt naar aanleiding van deze affaire dat toekomstige Kamerleden voortaan een verklaring van goed gedrag (VOG) zouden moeten overleggen.

Update: 19.36 uur
Duyvendak blijkt zich vanavond te hebben gedistantieerd van de inbraak bij het ministerie van Economische Zaken. Dat meldde tv-programma EénVandaag in haar uitzending op basis van een schriftelijke verklaring van het GroenLinks-Kamerlid. Hij is naar eigen zeggen tot het inzicht gekomen dat acties zich moeten richten op ''de parlementaire besluitvorming'' en ''binnen de grenzen van de wet moeten blijven''.

"De keuzes die ik twintig jaar geleden maakte zijn op geen enkele manier de keuzes die ik nu zou maken", aldus Duyvendak in zijn verklaring.

GroenLinks-leider Femke Halsema wijst er op dat Duyvendak in zijn boek verantwoording aflegt over de acties van weleer. "Ik heb hem daartoe aangemoedigd en vind dat het van groot belang is dat politici openheid betrachten over hun maatschappelijke activiteiten in het verleden en het maatschappelijke debat daarover niet schuwen."

Partijvoorzitter Henk Nijhof  van GroenLinks zegt dat de partij veel leden kent met een 'activistisch verleden'. ''De meesten bleven daarbij binnen de grenzen van de wet. Een enkeling zocht die grens op of passeerde die. Wijnand ging in het verleden een enkele keer over die grens heen. Hij heeft nu afstand genomen van de methoden die toen werden gebruikt en kiest eenduidig voor de parlementaire weg en de acties binnen de wet.''