Fors meer Chinese studenten in Nederland

Het aantal Chinese studenten dat komend collegejaar naar Nederland komt is met dertig procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Zo'n negentienhonderd Chinezen beginnen in september aan een studie aan een hogeschool of universiteit. Dat bevestigde directeur Jacques van Vliet van het Netherlands Education Support Office, dat Chinezen aan een studie in Nederland helpt.

Nederland is volgens Van Vliet om verschillende redenen populair onder Chinese studenten. "Nederland telt zo'n veertienhonderd Engelstalige opleidingen in het hoger onderwijs. Dat is meer dan Frankrijk en Duitsland samen. Ook krijgen buitenlandse studenten in Nederland na het behalen van hun diploma een jaar de tijd om een baan te zoeken." Nederland is volgens Van Vliet het enige land in Europa waar dat zo geregeld is.