Britten pakken internetpiraterij aan

De Britse regering, internetproviders en bedrijven uit de amusementssector gaan samenwerken om een einde te maken aan het illegaal downloaden in het Verenigd Koninkrijk. Dit is is vanmiddag door de betrokken partijen in een gezamenlijk memorandum naar voren gebracht.

Om te beginnen zullen vele duizenden adressen waar wordt vermoed dat muziek illegaal wordt gedownload, een waarschuwing ontvangen. De partijen hebben afgesproken eerst met informatie en vermaningen het probleem aan te pakken. Vervolgens zullen de betrokkenen samen maatregelen bedenken tegen piraten die van geen ophouden weten. Vorig jaar hebben zeker zes miljoen Britten illegaal muziek gedownload. De muziekindustrie claimt daardoor meer dan een miljard euro verlies te hebben geleden.

Het Britse dagblad The Independent meldde eerder vandaag al dat een van de maatregelen om piraterij uit te bannen een relatief lage jaarlijkse heffing zou zijn. De talrijke mensen die muziek downloaden, zouden die moeten, en volgens opiniepeilingen ook willen betalen.

Dat geld zou dan de verliezen van rechthebbende artiesten en ondernemingen compenseren. De beperkingen op het overnemen van muziek via internet zouden danvervallen. Maar ook strafmaatregelen worden overwogen zoals actie tegen de internetaansluiting van de piraat.

Muziekprocudent en manager Peter Jenner meende dat de heffing wel steeds meer steun krijgt. Het staat echter niet in het memorandum dat de overheid samen met de internet- en entertainmentsector heeft opgesteld.