Bindend studieadvies levert weer klachten op

Onderwijsinstellingen houden te weinig rekening met de persoonlijke omstandigheden van een student als ze een bindend studieadvies (BSA) geven. Dat vindt althans de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), die de afgelopen weken tientallen klachten binnenkreeg van studenten over hun studieadvies. Vorig jaar waren dat er honderden.

De LSVb wil niet zeggen om welke onderwijsinstellingen het gaat. "Wel kregen we vorig jaar meer dan 150 klachten binnen over de pabo's. Studenten kregen toen te weinig begeleiding in het wiskunde- en rekenonderwijs en moesten met hun opleiding stoppen", zegt voorzitter Lisa Westerveld.

Een BSA wordt gegeven op basis van het aantal behaalde punten. Zijn dat er te weinig, dan kan de student van de hbo- of universitaire opleiding worden verwijderd. Dat kan alleen wanneer de student voldoende is begeleid, halverwege het jaar is gewaarschuwd en naar diens persoonlijke omstandigheden is gekeken. Ook moet de student op de hoogte zijn van het aantal punten dat in het eerste jaar moet worden gehaald. Volgens de LSVb voldoen niet alle instellingen aan deze voorwaarden.

"Bij een BSA wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met studenten die een goede reden hebben om vertraging op te lopen. Studenten zijn dan bijvoorbeeld langdurig ziek", vindt Westerveld.

Niet alle studenten die bij de LSVb aankloppen worden uiteindelijk van hun opleiding verwijderd, legt de voorzitter uit. "Vaak kunnen we ze wel helpen, bijvoorbeeld door ze bezwaar in te laten dienen bij een examencommissie", zegt Westerveld. Die procedure duurt volgens haar vaak vier weken, waarin de student in onzekerheid zit. "En soms zijn er ingewikkelde gevallen, waarmee we naar de rechter gaan. Dat is dit jaar gelukkig nog niet nodig."