Proef met opwekken elektriciteit uit zee

Nog dit jaar start bij Borsele een proef met getijdenenergie. In de Westerschelde wordt een turbine gebouwd die energie opwekt uit de stroming van zeewater. Dat zegt minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven (CDA) donderdag in Spits. Met de proef kunnen maximaal honderd huishoudens van stroom worden voorzien.

Van der Hoeven heeft 280 duizend euro uitgetrokken om het experiment met een zogeheten 'wave rotor' mogelijk te maken. Bij succes ziet de bewindsvrouw op meer plekken langs de Nederlandse kust onderwaterturbines verrijzen.

Bij getijdenenergie wordt energie gewonnen door gebruik te maken van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed. De proef moet onder meer leren of de opstelling bestand is tegen zout water en extreme weersomstandigheden.