Nederland ratificeert Verdrag van Lissabon

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de goedkeuringswet voor het Verdrag van Lissabon. Daarmee heeft Nederland het hervormingsverdrag officieel bekrachtigd. De wet zal na plaatsing in het Staatsblad in werking treden.

Het Verdrag van Lissabon is de opvolger van de Europese Grondwet, die door de Nederlandse en de Franse bevolking in 2005 via een referendum werd verworpen. Het nieuwe verdrag is niet opnieuw aan de bevolking voorgelegd, maar heeft de gebruikelijke parlementaire weg bewandeld. De Tweede Kamer stemde op 5 juni al in.

Van de 75 senatoren stemden er vijftien tegen: de SP (elf zetels), de SGP (twee), de Partij voor de Dieren (1) en de fractie-Yildirim (1). Premier Jan Peter Balkenende, minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken) toonden zich verheugd over de brede steun in de Senaat. Het geeft volgens Balkenende een goed gevoel voor het kabinet en geeft ook een goed signaal af naar de andere Europese landen.

De verworpen Europese Grondwet werd na onderhandelingen aangepast, waarna het nieuwe verdrag op 13 december 2007 in Lissabon werd ondertekend door de 27 regeringsleiders. Nederland is het 21e land dat het verdrag sindsdien heeft geratificeerd. De andere weigeraar, Frankrijk, deed dat al op 8 februari, ook zonder referendum. In Duitsland is het verdrag parlementair goedgekeurd maar wordt het nog voorgelegd aan het Constitutionele Hof.