Twijfel slaat toe over kilometerheffing

Het draagvlak in de Tweede Kamer voor de kilometerheffing lijkt af te nemen. Bij GroenLinks, tot nu toe een voorstander van het systeem, sloeg woensdag tijdens een debat met minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) de twijfel toe. "Op dit moment is het fundament niet stevig genoeg", concludeerde Wijnand Duyvendak.

Duyvendak twijfelt omdat de effecten van de kilometerheffing op het milieu niet duidelijk zijn vastgelegd. Zo is het Kamerlid het er niet mee eens dat de aanschafbelasting bpm wordt afgebouwd. Eurlings wil van deze belasting af, omdat bij kilometerheffing wordt betaald per afgelegde kilometer en niet meer voor het bezit van de auto.

GroenLinks wil de bpm echter in stand houden, om zo te kunnen 'differentiëren' op uitstoot. Autorijden wordt dan duurder voor bezitters van vervuilende auto's. Mensen met een schone auto betalen minder bpm en zijn goedkoper uit.

Duyvendak twijfelt of de plannen van de bewindsman wel genoeg bijdragen aan de effecten voor het milieu. Hij eiste daarom van de minister dat hij in de wet een duidelijk milieudoel voor de kilometerheffing opneemt. "Als dat niet het geval is, moeten we ons afvragen of we het allemaal wel overhoop moeten halen", zei Duyvendak.

GroenLinks is de tweede partij die aanvankelijk een voorstander was van de kilometerheffing, maar nu begint te twijfelen. De VVD ging Duyvendak voor. De liberalen zijn inmiddels een fervent tegenstander van het systeem, omdat de automobilist uiteindelijk duurder uit zou zijn dan beloofd. Ook de SP en de PVV zijn tegenstanders van het systeem. De coalitiepartijen en D66 steunen de invoering van de kilometerheffing.