Blanke Nederlanders op Curaçao belaagd

Op Curaçao is een politieke demonstratie tegen de Nederlandse bemoeienis met het eiland uitgemond in een jacht op blanke Nederlanders. Verschillende Nederlanders raakten hierbij gewond. Eén van hen moest zich in het ziekenhuis laten behandelen.

Met name Nederlandse stagiairs die op het vakantie-eiland in hotels werkzaam zijn moesten het ontgelden. In de lokale uitgaansgelegenheid De Nachtwacht waren zij bijeengekomen. Bewoners van het eiland drongen het café binnen om 'de blanken een lesje te leren'.

"Hollanders werden uitgescholden en moesten vluchten," laat één van de stagiaires op het eiland weten. Door een andere stagiair wordt gesproken over 'Zuid-Afrikaanse toestanden.'

De politieke demonstratie, waaruit het geweld en de haat ontstond, werd gehouden omdat de Antillen donderdag onder curatele van Nederland kwamen te staan. Tijdens deze demonstratie besloot een groep de aanval op de Nederlanders op het eiland te openen. "Ze moeten oprotten naar hun eigen land," werd er geroepen door betogers. "Wij mogen daar niet zijn, dus jullie hier ook niet."

Lisa Dindial, gezaghebber op het eiland, richtte zich op televisie rechtstreeks tot de bevolking. Zij riep hierbij Nederlanders die op de Antillen aanwezig zijn op 'om voorzichtig te zijn'. "Het is een hele slechte zaak wat hier is gebeurd," meldt David Dick, minister van Justitie op Curaçao. "Het was een groep van minder dan vijftig personen, die misbruik heeft gemaakt van de toestemming om te demonstreren."