Voorlopig geen duidelijkheid over vaderverlof

Of er een betaald vaderverlof komt van twee weken is vooralsnog onduidelijk. De behandeling van een initiatiefwet hiertoe van GroenLinks is gisteravond op verzoek van de indieners aangehouden omdat er geen meerderheid voor is in de Tweede Kamer.

GroenLinks gaat zijn voorstel nu aanpassen, in de hoop dan wel voldoende fracties achter het voorstel te krijgen. Op dit moment hebben vaders maar twee dagen betaald verlof na de geboorte van hun kind. GroenLinks wil die periode uitbreiden naar twee weken. De werkgevers zouden voor de kosten moeten opdraaien. Dat laatste stuit op bezwaar bij een Kamermeerderheid.

Waarschijnlijk zal GroenLinks nu voorstellen de periode van twee weken in te korten, bijvoorbeeld naar één week, zoals de PVV heeft geopperd. Ook kijken de indieners naar een andere financiering, bijvoorbeeld uit het werkloosheidsfonds. De naam 'vaderverlof' willen ze wijzigen in 'babyverlof', want de regeling moet ook gaan gelden voor lesbische vrouwen.