Chirurg verwijdert deel verkeerde long

Een chirurg in het Amerikaanse New Jersey is zijn bevoegdheid kwijtgeraakt nadat hij bij een patiënt per ongeluk een stuk van de verkeerde long verwijderde en hierover loog.

De chirurg had blijkbaar moeite met het verschil tussen links en rechts, want in plaats van een tumor in de linkerlong te verwijderen, haalde hij een stuk van de rechterlong van zijn patiënt weg. Tegenover de patiënt beweerde hij later dat er een levensgevaarlijke tumor in de rechterlong aanwezig was geweest. Ook veranderde hij het medisch dossier van de man, zodat het leek alsof hij inderdaad de rechterlong had willen opereren.

Zes maanden later bleek dat de echte tumor niet meer verwijderd kon worden omdat zo'n groot deel van zijn gezonde long verwijderd was. De arts wordt grove nalatigheid verweten. Naast het verliezen van zijn bevoegdheid, voor een minimale duur van zes maanden, heeft hij ook een boete van 81.000 dollar opgelegd gekregen.