Vogelaar wil ook islamles op openbare scholen

Minister van Integratie Ella Vogelaar staat pal achter de Amsterdamse deelraadvoorzitter van Slotervaart Ahmed Marcouch, in diens streven voor islamles op openbare scholen. Dat zegt de PvdA-bewindsvrouw vandaag in dagblad Trouw. Eerder sprak PvdA-staatssecretaris Ahmed Aboutaleb al zijn steun uit voor dat plan. Verder wil Vogelaar een onderzoek laten instellen naar wantoestanden in het islamitisch weekendonderwijs dat gegeven wordt door moskeeën.

Wat betreft meer islamonderwijs op openbare scholen neemt Vogelaar het volmondig op voor Marcouch, die over het algemeen zwaar bekritiseerd wordt over zijn plan. Marcouch kwam met dat idee vanwege de in zijn ogen slecht functionerende islamitische scholen. Critici vrezen echter dat de PvdA'er het openbaar onderwijs wil ''islamiseren''. Vogelaar ziet dat anders: ''Formeel bestaat de mogelijkheid. Het neutrale karakter van de school wordt niet aangetast. Als ouders erom vragen, dan moet een school een verzoek inwilligen, zoals ook gebeurt als katholieke of protestantse ouders met kinderen op een openbare school een verzoek doen.”

Volgens Vogelaar krijgt op deze wijze islamitisch onderwijs een plek binnen het regulier schoolaanbod. Het wordt dat gegeven door docenten die door de school zijn aangesteld en worden betaald vanuit het schoolbudget. De inspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. 

Moskeeën
Naar de wantoestanden in de particuliere (weekend)koranscholen van moskeeën wil de Integratie-minister een onderzoek instellen. ''Lijfstraffen mogen niet in Nederland. We kijken al naar haat zaaiende predikers die tegen de integratie zijn. We moeten zien of dat ook in het godsdienstonderwijs in de moskeeën gebeurt.”

Vogelaar overlegt nu met staatssecretaris Sharon Dijksma (onderwijs) en Marcouch hoe dit onderzoek er uit moet gaan zien.

Volgens Marcouch maakt het koranonderwijs moslimkinderen gevoelig voor radicalisering. Er zouden lijfstraffen gegeven worden en een 'anti-Westers' klimaat gecreëerd dat schadelijk is voor de integratie.

'Wortelen'
Vorig jaar veroorzaakte Vogelaar veel commotie door in Trouw  te zeggen dat ze moslims en de islam wil helpen om te wortelen in de Nederlandse samenleving. Ze stelde toen dat de islam op de lange duur zo diep in de Nederlandse samenleving zal zijn genesteld, dat Nederland een land wordt dat uitgaat van een 'joods-christelijke-islamitische traditie'. PVV-leider Geert Wilders betitelde de minister hierop in een Kamerdebat als ''knettergek''. 

In Trouw zegt Vogelaar nu dat de gematigde reactie van Nederlandse moslims op Wilders' film ’Fitna’,  een bewijs is dat ze al deels in 'het laten wortelen' is geslaagd. ''Ik wil niet arrogant zijn, maar ik heb zelf het vermoeden dat mijn open dialoog met die gemeenschap daarin een rol speelt.''