Rechtbank ziet geen noodzaak voor Brits referendum

Een Britse rechtbank heeft woensdag de eis van de miljonair Stuart Wheeler om een referendum te houden over het Verdrag van Lissabon, afgewezen. Wheeler beriep zich op een belofte van de voormalige premier Tony Blair om het volk over een eventuele EU-grondwet te raadplegen, maar volgens de rechters doet die belofte niet meer ter zake.

De huidige premier, Gordon Brown, heeft gezegd dat voor het Verdrag van Lissabon geen referendum nodig is, omdat het een wezenlijk ander verdrag betreft dan de afgewezen grondwet. De rechtbank gaf de premier daarin gelijk. Wheeler zei goede hoop te hebben de zaak in hoger beroep alsnog te winnen. Ook stelde hij dat het verdrag toch al niet levensvatbaar is, nu de Ieren er in een referendum tegen hebben gestemd.

De Europese Unie heeft ondanks het Ierse 'nee' besloten dat lidstaten moeten doorgaan met het ratificatieproces. Beide huizen van het Britse parlement hebben het verdrag al goedgekeurd, maar de formele ratificatie is nog niet afgerond. Voor het eind van het jaar moet dit gebeuren. Vanaf oktober wordt overlegd over de vraag hoe het Ierse 'nee' ongedaan te maken. De Fransen en de Nederlanders staken eerder in referenda een stokje voor de Europese grondwet.