'Eet geen paling meer'

De Nederlandse sportvisfederaties willen dat consumenten stoppen met het eten van paling. Sportvissers mogen in ieder geval vanaf volgend jaar geen gevangen paling meer mee naar huis nemen. De dieren dienen direct te worden teruggezet in het water waar ze gevangen zijn. De terugzetverplichting wordt opgenomen in de algemene voorwaarden van de VISpas en gaan in vanaf januari 2009.

De sportvisfederaties gaan er verder bij de overheid en belanghebbenden op aandringen om het consumeren van paling aan banden te leggen. De palingstand is zo erbarmelijk slecht, dat met uitsterven rekening moet worden gehouden.  De maatregelen komen in navolging van Europese regels om de aal voor uitsterving te behoeden, zoals EU-pogingen de beroepsvisserij op paling te verminderen en het verbeteren van de inrichting en het beheer van het water.

Nogal wat op paling vissende sportvissers zijn sceptisch over de in hun ogen 'oneerlijke' terugzetverplichting.  Ze  wijzen er op dat beroepsvissers nog steeds fuiken voor aal hebben uitstaan in onder meer het IJsselmeer, diverse rivieren en andere grote wateren. ''De paling die wij terugzetten, zwemt even verder op in een fuik'', zo tekende het NOS Journaal begin deze maand op.

Sportvissers vangen naar schatting in Nederland nu nog 200.000 kilo paling per jaar. De beroepsvisserij in ons land is goed voor 900.000 kilo.

Stand
De palingstand loopt wereldwijd al tijden hard achteruit. In de Europese binnenwateren zwemt volgens deskundigen nog maar 1% rond van het bestand uit de zestiger jaren van de vorige eeuw.

Langs de Europese kust wordt glasaal 100 maal minder vaak gesignaleerd dan 50 jaar geleden. Voordat glasaal de Europese kust bereikt heeft ze al een hele tocht achter de rug. Ze worden geboren in de Sargassozee bij de Bermuda-eilanden, zo'n 4.000 kilometer van Nederland. Eerst als larve en later als glasaal van een paar centimeter, trekt de vis mee met de warme golfstroom naar Europa.

Bij Spanje en Portugal wordt de glasaal overigens vaak massaal uit het water gevist en in potjes gestopt als delicatesse. Ook verdwijnt veel glasaal naar palingkwekerijen.

De prijs van een kilo glasaal loopt nu al op tot 1200 euro, daar waar er nog geen twintig jaar terug maar 40 tot 50 gulden voor werd betaald. Veel vraag komt van kwekers uit het Verre Oosten, waar de paling al bijna geheel is weggevangen.

Peuren op de schaarse paling
NOS Journaal (6-6-2008)