Inhoud staatskas stijgt ondanks daling rokers

Vanaf het jaar 2000 is het aantal rokers in Nederland met bijna 100.000 per jaar afgenomen. Vooral tussen de jaartallen 2000 en 2004 daalde het aantal rokers aanzienlijk. Dit blijkt vandaag uit informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een verklaring voor de daling van het aantal rokers tussen 2000 en 2004 is dat de accijnzen voor een pakje sigaretten of shag fors waren gestegen. Ook werd het rokers verboden om op bepaalde plaatsen te roken.

Toch is vanaf 2005 de verkoop van sigaretten en shag licht gestegen. Dit heeft voor een klein deel te maken met het grenstoerisme. Onze oost- en zuiderburen komen regelmatig naar onze tabakszaken om hier goedkopere sigaretten te kopen.

Vanaf het jaar 2000 zijn de sigaretten geleidelijk aan steeds duurder geworden. In 2007 was de prijs maar liefst zeventig procent hoger ten opzichte van het jaar 2000. De rijksschatkist profiteert hier flink van. De accijnsopbrengsten namen in acht jaar met een derde toe tot ruim 2,1 miljard euro in 2007. Op 1 juli aanstaande vindt er opnieuw een accijnsverhoging plaats.

Eind vorig jaar staken 3,7 miljoen Nederlanders boven de twaalf jaar regelmatig een sigaret op. Een gemiddelde roker rookt tussen de vijftien en twintig sigaretten per dag.