Wellicht einde 80 km-zones

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat laat vandaag weten dat de 80 km-zones wellicht weer worden afgeschaft. De luchtkwaliteit is aanzienlijk verbeterd, maar daar staat een forse stijging van de filedruk tegenover. Met name de A20 bij Rotterdam en de A12 bij Voorburg laten een verslechterde doorstroming zien.

Het stikstofgehalte is sinds de invoering in 2005 met dertig procent gedaald en het fijnstofgehalte is met tien procent afgenomen. De filevorming is op de A20 echter met veertig procent toegenomen. Op de A12 wijkt veel verkeer nu uit naar de N14. Desondanks is de filevorming ook daar toegenomen.

De minister heeft nu het plan opgevat om op de genoemde knelpunten te experimenteren met variabele snelheden, die afhankelijk zullen zijn van de omstandigheden. De 80 km-zones bij Amsterdam en Utrecht zullen voorlopig gehandhaafd worden. Wanneer de proef met variabele maximumsnelheden succesvol is voor zowel de luchtkwaliteit als de filedruk, dan wordt het ook bij Utrecht en Amsterdam ingevoerd. De resultaten worden volgend jaar verwacht.