Vroege niertransplantatie verlengt leven

Nierpatiënten die in een vroeg stadium van hun ziekte een nier van een donor krijgen, leven langer dan patiënten die eerst dialyseren. Op die conclusie promoveert donderdag Ylian Liem van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Vroege transplantatie kan voor jonge patiënten zeven tot bijna tien extra levensjaren opleveren. Bij patiënten van 70 jaar oud bedraagt die winst vier tot zes jaar.

Liem onderzocht de effecten op de levensverwachting van drie nierfunctievervangende therapieën: hemodialyse, peritoneaaldialyse (buikspoeling) en niertransplantatie. Patiënten hebben op de korte termijn meer voordeel van peritoneaaldialyse, maar als de behandeling langer wordt toegepast of als de patiënt suikerziekte krijgt, verdwijnt dit voordeel.

Liem vergeleek de overlevingskans van nierpatiënten die eerst dialyse hadden ondergaan met die van patiënten die direct een nieuwe nier kregen. Daaruit bleek dat een niertransplantatie een duurzamere oplossing biedt. n Nederland lijden zo'n veertigduizend mensen aan een nieraandoening. Van hen zijn 5600 afhankelijk van dialyse, terwijl 1084 nierpatiënten op een wachtlijst staan voor transplantatie. De gemiddelde wachttijd is vier jaar. In de tussentijd krijgen zij een vorm van dialyse.

Maandag maakte actualiteitenprogramma Nova bekend dat de afgelopen drie jaar zo'n vijftig Nederlanders in België een nieuwe nier hebben gekregen, omdat de wachtlijsten daar korter zijn. Volgens minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) komt het ruimere aanbod van Belgische donornieren niet door het andere donorsysteem, maar door de manier waarop ziekenhuizen zijn georganiseerd. Alle Belgen zijn automatisch donor, tenzij ze bezwaar maken. Klink ziet niets in dit systeem.