Bush maant Europa Afghanistan niet te laten vallen

De Amerikaanse president George Bush heeft de Europese landen vrijdag opgeroepen Afghanistan niet ten prooi te laten vallen aan terroristen. Hij deed de oproep in een speech in Parijs over de stand van de trans-Atlantische betrekkingen.

Net zoals de Verenigde Staten Europa hebben geholpen met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, moeten de Europeanen nu nieuwe democratieën als Afghanistan en Irak steunen en mensen de hand reiken die, met name in het Midden-Oosten, naar vrijheid snakken, zei Bush op het hoofdkantoor van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De president had de zestigste verjaardag van het Marshallplan, waarmee de VS Europa hielp uit het slop te raken, uitgekozen om zijn rede te houden.

Hij zei dat de betrekkingen tussen de VS en Europa 'breder en krachtiger dan ooit' zijn en dat hij tekenen ziet van 'een nieuw tijdperk van eenheid' met leiders als de Italiaanse premier Silvio Berlusconi, de Britse premier Gordon Brown, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy. Nog maar een paar jaar geleden was dat wel anders. Toen lag Bush met de vorige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder en Franse president Jacques Chirac in de clinch over de oorlog in Irak. En Bush' toenmalige bondgenoten, de Britse premier Tony Blair en de Spaanse premier José Maria Aznar, betaalden een politieke prijs voor hun steun aan hem. Hoewel Bush er in zijn tweede ambtstermijn in slaagde de kloof grotendeels te dichten, blijft hij voor velen de rauwdouwer die zijn plannen doordrukte zonder zich iets van zijn bondgenoten aan te trekken. In zijn rede maande Bush de Europese landen niet tegen de VS of hun buurlanden te werken, maar samen problemen als energie, veiligheid en handel aan te pakken.

De president putte veelvuldig uit wat hij zijn 'vrijheidsagenda' noemt. De enige manier om vrijheid en democratie te laten zegevieren over terroristen is om hun ideologie te verslaan, vooral in het wijdere Midden-Oosten, zei hij. Het ontstaan van vrije en welvarende landen in dat gebied is essentieel voor vrede in de 21e eeuw, net zoals de opkomst van een vrij en welvarend Europa essentieel was voor de vrede in de 20e eeuw.

Dat betekent volgens Bush dat de VS en Europa in Libanon aan de kant moeten staan van degenen die hun soevereiniteit en onafhankelijkheid proberen te bewaren, zich moeten verzetten tegen de steun die Iran en Syrië bieden aan terroristen en vooral niet moeten toestaan dat Iran kernwapens krijgt. Verder herhaalde hij nogmaals dat hij blijft geloven dat 'met leiderschap en moed' dit jaar nog een vredesverdrag tussen Israël en de Palestijnen kan worden getekend.

Vrijdagmorgen was Bush nog in Italië, waar hij door paus Benedictus XVI in de tuin van het Vaticaan werd ontvangen. Hij besluit de dag met een diner met de Franse president Sarkozy, die hij prees voor zijn belofte meer troepen naar Afghanistan te sturen en het organiseren van een donorconferentie voor Afghanistan, eerder deze week. Zaterdag is Bush ook nog in Frankrijk.