Rechten niet-donoren mogelijk beperkt

Het kabinet vraagt zich af of mensen die weigeren een donorformulier in te vullen dezelfde rechten op een donororgaan moeten houden als mensen die zo'n formulier wel hebben ingevuld. Dat heeft premier Jan Peter Balkenende vanmiddag gezegd.

Volgens Balkenende gaat het om een ingewikkeld juridisch vraagstuk dat uitgezocht moet worden. Het kabinet heeft vandaag wel besloten dat mensen die na hun dood organen willen afstaan, daarvoor toestemming moeten blijven geven.

Eerder lekte al uit dat minister Ab Klink (Volksgezondheid) niets voelt voor een systeem waarbij iedereen die geen bezwaar maakt automatisch donor is. Volgens Klink is niet zeker of dit meer donoren oplevert. Verder is hij er principieel op tegen dat mensen kans lopen orgaandonor te worden zonder dat ze dat zelf willen.

Op dit moment regelt het kabinet wel een nadrukkelijker de rol van de nabestaanden. Daarvoor wordt aan het bestaande registratiesysteem een keuzemogelijkheid toegevoegd. Mensen kunnen daarin aangeven dat zij toestemming voor donatie verlenen, mits de nabestaanden zich daar ook in kunnen vinden.