Kabinet raadt milieuzones in steden af

Het kabinet roept gemeenten die vieze auto's willen weren uit de binnenstad op om daar mee zeer terughoudend te zijn. Het instellen van de zogeheten milieuzones levert namelijk weinig milieuwinst op, zei minister van Milieubeheer Jacqueline Cramer (PvdA) vrijdag na afloop van de ministerraad.

Volgens de bewindsvrouw kan alleen grote winst voor het milieu worden behaald als auto's van vijf jaar en ouder onder een strikt toelatingsregime vallen. Alleen het weren van auto's van veertien jaar en ouder levert nauwelijks winst voor het milieu op. Daarnaast zou de maatregel automobilisten op kosten jagen, omdat ze een nieuwere en schonere auto moeten aanschaffen.

Amsterdam kwam begin dit jaar met het plan om alle dieselauto's zonder roetfilters en auto's op benzine of lpg van voor 1992 te weren uit de binnenstad. Op aandringen van onder meer de autobranche werd het plan in eerste instantie versoepeld. Begin deze maand maakte de stad bekend dat het plan mogelijk helemaal van tafel gaat als blijkt dat de luchtkwaliteit in de stad volgend jaar is verbeterd.

De bewindsvrouw kan gemeenten niet verbieden milieuzones in te stellen. Mochten de grote steden hun plannen op dit gebied toch willen realiseren, dan moeten zij dat goed met elkaar afstemmen, vindt Cramer. Anders is het voor de automobilist onduidelijk in welke stad hij wel of geen toegang heeft met zijn auto. "Dan ontstaat een lappendeken."

Een maatregel die wel effect zou kunnen hebben, is een gedifferentieerd parkeertarief, waarbij bestuurders van relatief vuile auto's een hoger tarief moeten betalen. De bewindsvrouw werkt aan een wet die het mogelijk maakt dat Amsterdam een experiment kan beginnen met verschillende parkeertarieven.