Meer etnische ruzies op havo en vwo

Uit cijfers van de Onderwijsinspectie blijkt dat allochtone en autochtone leerlingen steeds vaker op school met elkaar in gevecht raken, zo schrijft het AD vandaag. In twee jaar tijd zijn dergelijke etnische conflicten met 10% gestegen.  Ruzies tussen 'witte' en 'zwarte' scholieren kwamen in 2007 op bijna 40% van de scholen voor.

Het vaakst komen vechtpartijen, discriminatie en problemen met extreem-rechtse ‘Lonsdale-jongeren’ voor in het praktijkonderwijs en op het vmbo.  Opvallend echter is de stijging op havo en vwo. Maar liefst één op de drie scholen heeft daar  te maken met etnische botsingen. Een verdubbeling ten opzichte van 2006.

De Leidse extreem-rechtsdeskundige dr. Jaap van Donselaar zegt dat al sinds de moord op Pim Fortuyn etnische conflicten op scholen toenemen.  Volgens hem gaat het meestal niet om extreem-rechtse of radicaalislamitische jongeren, maar om groepen die vanwege een cultuurverschil met elkaar botsen. Beide kanten maken zich er schuldig aan. Van Donselaar denkt dat de werkelijke cijfers veel hoger liggen dan door scholen wordt gemeld.

Religieus extremisme op middelbare scholen is een veel minder groot probleem. Slechts 3% zegt hiermee te maken te hebben.