Kamer wil uitleg over beveiliging Verdonk

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil opheldering van minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie over de beveiliging van politica Rita Verdonk. De fracties willen weten waarom haar persoonsbeveiliging is verminderd.

Ook moet de minister in een brief aan de Kamer uitleg geven over de gang van zaken, zoals de manier waarop Verdonk van het besluit op de hoogte is gesteld.

CDA, PvdA, VVD, PVV, GroenLinks en D66 vinden dat Kamerleden zich steeds veilig moeten kunnen voelen. Volgens PVV-leider Geert Wilders is Verdonk nog altijd iemand met een hoog dreigingsprofiel en is beveiliging daarom op zijn plaats.

Wel vragen de fractieleiders Femke Halsema van GroenLinks en Alexander Pechtold van D66 zich af of het wel verstandig was van Verdonk om het terugschroeven van haar beveiliging aan de grote klok te hangen. Verdonk deed dat gisteravond in een uitzending van te tv-programma Knevel en Van de Brink. ''Over je beveiliging praat je normaal niet'', aldus Halsema.

PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem zegt op dit moment geen oordeel te kunnen vellen over de beveiliging van Verdonk. Hij wacht eerst de reactie van het kabinet af. Dijsselbloem noemt het ''op zichzelf goed nieuws als het niveau van de beveiliging omlaag kan''.

CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma vindt dat informatie over de beveiliging van Verdonk zoveel mogelijk in de openbaarheid moet worden gegeven. Hij wijst erop dat het Kamerlid zelf haar zaak in de publiciteit heeft gebracht.

Update 13.04 uur
Verdonk kan zonder zorgen haar voorjaarstournee voor Trots op Nederland (TON) voortzetten. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijder (NCTb) garandeert haar veiligheid tijdens de politieke bijeenkomsten in het land.

Dat heeft terreurbestrijder Tjibbe Joustra vanmiddag gezegd. ''Daar waar veel mensen bijeen komen, zullen we goed kijken naar de veiligheid.'' Dat zal voor veel onderdelen van haar tournee betekenen dat de NCTb haar persoonsbeveiliging aanscherpt.

Verdonk zei gisteravond dat haar persoonbeveiliging wordt stopgezet en dat ze daarom haar voorjaarstournee door Nederland noodgedwongen staakt. Joustra ontkent dat de beveiliging wordt afgebroken, maar zegt dat minder stringente maatregelen nodig zijn.