PvdA en ChristenUnie sussen embryoruzie

De PvdA zal tijdens het debat over de embryoselectie eventuele moties om de criteria voor embryoselectie te verruimen niet steunen. Het kabinet moet eerst de tijd krijgen om met een nieuwe brief te komen. Dat zei Tweede Kamerlid Khadija Arib (PvdA) dinsdag.

Het debat, dat later deze week plaatsvindt, werd dinsdagmiddag aangevraagd door D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold. Het wordt geen spoeddebat, maar een 'procedureel' debat over de gang van zaken vorige week. De kleinste coalitiepartij ChristenUnie dwong staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker (PvdA) een brief over het verruimen van de embryoselectie terug te trekken. Behalve Bussemaker zal minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) het debat bijwonen.

Nu is de selectie van embryo's alleen toegestaan bij ivf-bevruchting als blijkt dat er sprake is van erfelijke ziektes waarvan met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze zich zullen manifesteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ziekte van Huntington. Bussemaker wil dat voortaan ook mag worden gescreend op erfelijke darm- en borstkanker. Bij deze ziektes kan alleen met grote waarschijnlijkheid worden vastgesteld dat iemand ermee te maken krijgt.

Bussemaker heeft niet eerst binnen het kabinet overlegd over haar voornemen om de criteria te verruimen, omdat zij meende dat het slechts om een technische aanpassing ging. De verruiming bleek echter onbespreekbaar voor de gereformeerde kleinste coalitiepartij en haar politiek leider vicepremier André Rouvoet.

Politiek leider van de PvdA Wouter Bos zette maandag de discussie op scherp door te zeggen dat de kwestie voor zijn partij ook een principekwestie is. "De ChristenUnie heeft geen monopolie op principe en geweten", zei hij tegen EénVandaag.

Beide partijen gaven dinsdag aan de zaak niet op de spits te willen drijven. De PvdA steunt mogelijke verruimmoties niet. "Het kabinet zegt tijd nodig te hebben. Dan moeten wij ze die tijd geven." Wel moet die nieuwe brief er voor het zomerreces liggen, vindt Arib. Een verzoek van D66 om voor het debat van later deze week behalve Bussemaker en Klink ook Rouvoet uit te nodigen, haalde het niet.

"Het kabinet is nu aan zet", zei ook fractievoorzitter Arie Slob (ChristenUnie). "We moeten zorgvuldigheid betrachten bij zo'n belangrijk onderwerp." Fractievoorzitter Pieter van Geel (CDA) zei dat hij zich niet zou laten opjagen. "Zorgvuldigheid gaat boven snelheid."

Tijdens het debat wordt ook gesproken over de aankondiging van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) om door te gaan met de screening op borstkanker. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigde dat de vergunning van het AZM daar alle ruimte toe biedt.

CDA en CU zien liever dat het ziekenhuis deze screening had opschort totdat er een nieuwe brief van de staatssecretaris ligt. Tijdens het debat moet Klink opheldering verschaffen over de 'overwegingen' van het ziekenhuis, vindt Van Geel. "Dit moet besproken worden", vindt ook Slob. Arib toonde echter begrip voor de opstelling van het ziekenhuis.