Agent moet extra bekeuren vanwege stakingen

Agenten die aan het begin van dit jaar hebben gestaakt voor een betere cao, lopen de kans dat het politiekorps waar zij onder vallen, hen opdraagt meer boetes te gaan uitschrijven om aan de prestatienorm te voldoen.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) becijferde dat er van december tot en met februari ruim 630.000 minder bekeuringen werden uitgedeeld. Enkele politiekorpsen proberen het gestelde quotum alsnog te halen, door afzonderlijke prestatieafspraken met agenten te maken. Politiebond NPB heeft "verbijsterde" telefoontjes gehad van leden die zelfs een contract zouden moeten tekenen.

De Raad van Hoofdcommissarissen wil bovendien dat agenten die gestaakt hebben extra werken in 2008. De tijd waarin gestaakt is, wordt door de Raad als niet-gewerkte uren beschouwd. De NPB is het hier op principiële gronden niet mee eens en schrijft op haar website : "Stakingen zijn in onze ogen een middel om de werkgever onder druk te zetten en het realiseren van bepaalde vakbondseisen af te dwingen. Van de effectiviteit van dat pressiemiddel blijft niet veel over als de werkgever bij voorbaat weet dat hij de werknemer de stakingsuren hetzelfde jaar nog kan laten inhalen."