Betere bescherming van klokkenluider in bedrijven

De Tweede Kamer wil dat klokkenluiders in het bedrijfsleven beter beschermd worden. Een meerderheid dringt er bij minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) op aan dit snel te regelen. De minister staat welwillend tegenover het verzoek, maar waarschuwt voor haastwerk.

"Mijn inzet is er. Ik wil er aan trekken en sleuren", zei Ter Horst vandaag tijdens een overleg in de Tweede Kamer. "Maar u zult begrijpen dat het tempo lager ligt op terreinen waar ik niet direct verantwoordelijk voor ben." De bewindsvrouw heeft de klokkenluidersregelingen bij de overheid in haar takenpakket.

Na stevige kritiek van onderzoekers van de Universiteit Utrecht verbetert Ter Horst de bescherming van klokkenluiders bij de rijksoverheid en politie. De Kamer toont zich tevreden over de inzet van de minister, maar ziet graag dat werknemers in het bedrijfsleven ook meer bescherming krijgen als ze misstanden melden.

"In de private sector is het nog kommer en kwel", aldus GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent. Het stoort haar dat het bedrijfsleven de afgelopen jaren weliswaar fraaie woorden heeft gesproken, maar weinig vooruitgang heeft geboekt. Ook andere fracties vinden dat de marktsector het sterk laat afweten.

Ter Horst heeft toegezegd hierover in gesprek te zullen gaan met voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de SER, een adviesorgaan waarin werkgevers en werknemers elkaar ontmoeten. Ook zal de minister met haar collega's van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken overleggen over een oplossing.