Te veel fijnstof voor 420.000 Nederlanders

Eén op de veertig Nederlanders woonde in 2006 op een plaats waar te veel fijnstof in de lucht voorkwam. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag gemeld. Dit komt neer op in totaal 420.000 Nederlanders.

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling die bij inademing schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Mensen kunnen door langdurige blootstelling aan fijnstof eerder sterven.

De overschrijding van de Europese norm voor fijnstof komt vooral voor in het westen van het land. De grootste overlast doet zich voor in gemeenten met veel industrie en havens. In Rotterdam hebben naar verhouding de meeste inwoners last van te veel fijnstof. Daarnaast komt fijnstof meer voor in enkele landbouwgebieden in Noord-Brabant en Limburg.