Imambond tegen arrestatie Nekschot

De arrestatie van cartoonist Gregorius Nekschot ijlt nog steeds na in de media. Daar waar Justitie-minister Ernst Hirsch Ballin de arrestatie vorige week in een spoeddebat verdedigde, wordt er door opiniemakers en anderen nog steeds afkeurend over gesproken.

Opvallend voor Justitie wellicht is de reactie vandaag van de Marokkaanse Imam Bond (MIB). Interimvoorzitter Yassine Elforkani noemt de de arrestatie ''opvallend'' en is er geen voorstander van. ''Ik vind de vrijheid van meningsuiting een kernwaarde van de Nederlandse samenleving. Daar hebben eerdere generaties voor gestreden'', aldus de 25-jarige imam die in de clinch ligt met  de conservatievere Vereniging van Imams in Nederland (VIN).

Elforkani: ''Debat is gezond, daarbij mag je alles zeggen. In hoeverre iemand gebruik maakt van het recht op vrijheid van meningsuiting is een kwestie van fatsoen, en niet iets voor de rechter.''

Ook de reactie van de door lezend Nederland op handen gedragen schrijver Kader Abdolah mag niet onvermeld blijven. Abdolah, die al een maand op één staat in de Boeken top 10 met zijn vertaling van de Koran en zijn boek over het leven van de profeet Mohammed, zegt dat in de tijd van Mohammed het er veel harder aan toeging dan Nekschot met zijn prenten doet. Hij noemt de cartoons mild vergeleken met de tijd van Mohammed.

Abdolah in een column de Volkskrant: ''Het begon al 1400 jaar geleden bij de Arabieren zelf, bij Mohammads stadgenoten in Mekka. Zelfs Aboe Lahab, de rijke oom van Mohammad die zich voor hem schaamde, noemde hem publiekelijk een dwaze kameel. De mensen van de straat plaagden hem, maakten grapjes over hem: ‘Mohammad belooft je lekkere maagden als je in zijn Allah gelooft.''  Het plagen ging zelfs zo ver dat Mohammed met een nieuwe soera kwam die spottende dichters op hun nummer moest zetten.

Dagblad De Pers schrijft vandaag dat het er schijn van heeft dat het kabinet-Balkenende en sommige overheden banger zijn van kritiek op de islam dan de Nederlandse moslims. Op lokaal niveau speelde dat bijvoorbeeld in Huizen waar blote borsten-schilderijen werden weggehaald na kritiek van een paar moslims. De Turkse moskee in Huizen reageerde daarop dat de schilderijen wat hen betreft gewoon op hun plek hadden mogen bijven hangen. ''De moslims in Huizen is helemaal niets gevraagd, de moslims in Huizen hebben niet geklaagd en de moslims in Huizen zijn niet zo kleinzielig dat ze aanstoot nemen aan elke kunstuiting die ze thuis niet zelf zouden ophangen.''

Ook de door de Nederlandse overheid vooraf gevreesde reacties op Wilders' film Fitna bleven uit. Verreweg de meeste Nederlandse moslims haalden er hun schouders over op.  En rellen kwamen er in ons land al helemaal niet.