CPB: 'huurmarkt ernstig ontwricht'

Het Centraal Planbureau (CPB) zegt dat de markt voor huurwoningen totaal ontwricht is. Het sociale huurbeleid van de overheid deugt niet, omdat de mensen die ervan zouden moeten profiteren dit niet doen. Het zijn volgens het CPB vooral mensen met een hoger inkomen die nu profijt hebben van het huurbeleid.

De bestaande regelingen die het buurbeleid in goede banen moeten leiden, kosten jaarlijks 14,5 miljard euro. De helft daarvan belandt volgens het CPB bij mensen met een midden of hoog inkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de kosten die het maximeren van de huurprijzen met zich meebrengen. Het leeuwendeel van de kosten komt rechtstreeks van particuliere huiseigenaren, als woningcorporaties, af. De directeur van woningcorporatie Aedes is voorstander van een totale herziening van het woonbeleid. De woningmarkt is "totaal verziekt. De overheid bemoeit zich er op tal van punten mee en vaak werken die maatregelen tegen elkaar in."

Als het aan de onderzoekers van het CPB ligt, gaat de hele woningmarkt op de schop. Dit zou dan zowel huur- als koopwoningen betreffen. Komend jaar zal het bureau voor economische beleidsanalyse voor de overheid onderzoek doen naar deze mogelijkheid.

Een mogelijke maatregel die het CPB oppert, is het vrijgeven van de huren. De verwachting is dat de huren dan zullen verdubbelen, waardoor de overheid het beleid rondom huursubsidie kan wijzigen; er kan meer geld naar inkomensafhankelijke subsidies. Het vrijgeven van de huren zou ook particuleren tegemoet komen; verhuren wordt aantrekkelijk gemaakt en dat kan leiden tot een groter aanbod van huurhuizen.