God is voor katholieke leerlingen 'vaag'

Veel leerlingen in de hoogste klassen van het katholiek middelbaar onderwijs hebben een vaag idee van God. Bijna de helft is het eens met de uitspraak dat er ''iets bestaat wat we niet in woorden kunnen vatten''. Minder dan een kwart ziet God als de God van de Bijbel.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 2050 leerlingen van dertien katholieke middelbare scholen in heel Nederland, dat godsdienstsociologe Monique van Dijk-Groeneboer vandaag tijdens het symposium 'Godsdienst? Lekker belangrijk!' in Utrecht presenteerde. Van Dijk, docente aan de Faculteit Katholieke Theologie (FKT), leidde het onderzoek met Jacques Maas en Hans van den Bosch, beiden docent catechetiek aan de FKT. De faculteit, die begin vorig jaar werd opgericht, is de enige door de bisschoppen erkende universitaire ambtsopleiding in Nederland.

Twee op de vijf ondervraagde scholieren noemen zich katholiek. Dat is iets minder dan het aantal scholieren zonder kerk of religie. Ruim 2 procent is moslim. Voor slechts 3 procent van de leerlingen was de katholieke identiteit mede reden om voor de school te kiezen.

Ook uit het antwoord op de vraag wat de belangrijkste doelen van hun leven zijn, blijkt de betrekkelijk geringe waarde die de scholieren aan kerk en geloof toekennen. Meer dan 90 procent vindt 'vrij en onafhankelijk zijn' en een gelukkige relatie het belangrijkst. Het laagst scoren items die met God te maken hebben als 'geloof hebben' (26 procent) en 'leven begeleid door God' (13 procent).