VVD'er vraagt verbod op loterijverlies.nl

Europarlementslid Toine Manders (VVD) heeft de Europese Commissie vandaag gevraagd om een verbod op de actie Loterijverlies.nl. De actie is een rechtszaak van inmiddels 15.000 mensen tegen de Staatsloterij wegens misleidende reclame.

''De spelers worden dubbel gefopt'', vindt Manders, zelf ex-advocaat. Hij vindt dat het juridisch bureau de inschrijvers misleidt door te stellen dat de actie goedkoop is.

Het organiserend bureau Morand vraagt minstens 25 euro inschrijfgeld. Afhankelijk van het aantal gekochte staatsloten loopt dat op. ''De totale opbrengst voor het adviesbureau, nog voordat het een tegenprestatie heeft geleverd, bedraagt vele honderdduizenden euro's, misschien wel meer dan een miljoen.''

Volgens Manders is deze rechtszaak precies het soort collectieve actie dat het Europees Parlement niet wil in Europa. ''Het parlement vraagt de Europese Commissie al langer om een voorstel voor collectieve acties, maar benadrukt dat het vooral niet mag leiden tot Amerikaanse toestanden, waar het vooral advocaten zijn die onevenredig garen spinnen bij de miljoenen die in deze zaken worden uitgekeerd.''

Juridisch adviesbureau Morand wil met loterijverlies.nl dat de gedupeerden hun inleggeld terugkrijgen. Staatsloterij meldde jarenlang een groot aantal winnaars van prijzen van 50.000 en 100.000 euro. In werkelijkheid bleek dat aantal lager.

Uiteindelijk kan het gaan om een claim van 500 miljoen euro tegen de Staatsloterij. Morand Juridische Bijstand zei eerder juridisch te kunnen onderbouwen dat de kans groot is om het proces te winnen. De Reclame Code Commissie oordeelde namelijk al dat hier sprake was van misleidende reclame. Morand Juridische Bijstand, die de rechtzaak voorbereidt, verwacht nog voor de zomer het proces te kunnen starten.