LAKS noemt eindexamens 'opvallend slordig'

Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) vindt de eindexamens tot nu toe opvallend onnauwkeurig opgesteld. Daardoor zijn ze onduidelijk, onjuist of multi-interpretabel. Dat heeft het LAKS gisteren, op de derde dag van de eindexamens gezegd.

Na drie dagen is de klachtenteller ruim over de 25.000 klachten. ''Eindexamenkandidaten klagen voornamelijk over de onjuistheid van correctiemodellen en onduidelijke vraagstelling. Daarnaast spelen er veel organisatorische problemen'', aldus het LAKS.

''Bepaalde vragen in de examens Duits (vwo) en Engels (havo) waren zo onlogisch, dat het voor examenkandidaten onduidelijk was wat het goede antwoord was. Hiernaast valt op dat er in bijna alle examens inmiddels spelfouten, rekenfouten, onlogische vragen en andere slordige foutjes zitten.''