Besluit over afsteken vuurwerk uitgesteld

De Nederlandse bevolking krijgt mogelijk de kans zijn zegje te doen over de periode waarbinnen op oud en nieuw vuurwerk mag worden afgestoken. Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) zinspeelde vandaag na de wekelijkse ministerraad op het houden van zo'n peiling.

Het kabinet schuift een besluit over het toestaan van vuurwerk tijdens de jaarwisseling voor zich uit. Er zal eerst advies ingewonnen worden bij de commissie onder leiding van de Nijmeegse burgemeester Thom de Graaf die zich al buigt over de vuurwerkproblematiek, aldus Ter Horst.

De afgelopen jaarwisseling is voor miljoenen euro's schade aangericht, vooral als gevolg van illegaal vuurwerk. In de Tweede Kamer gingen daarna stemmen op om die overlast aan banden te leggen. Maar een voorstel van Ter Horst en haar collega Jacqueline Cramer (VROM), om de periode waarbinnen vuurwerk mag worden afgestoken te beperken tot vier uur (van tien uur 's avonds tot twee uur 's nachts), viel in slechte aarde.

Momenteel mag vuurwerk op oudjaar vanaf 's ochtends tien uur worden afgestoken. Een veel te rigide maatregel, die moeilijk in de praktijk te brengen is, vonden PvdA, CDA, VVD, PVV en D66. Ter Horst verwees naar de verdeeldheid op dit punt in de Tweede Kamer. Ze opperde een snelle peiling om erachter te komen hoe dat ligt onder de bevolking. "Ik zou niet durven voorspellen hoe de bevolking hierover denkt."