Veolia lijdt flink verlies

Vervoersbedrijf Veolia heeft in het eerste jaar dat het op een flink aantal plekken het openbaar vervoer verzorgt een verlies van 10,5 miljoen euro geleden. Het bedrijf is vooral aanwezig in Limburg en Brabant. Het verlies is fors meer dan Veolia had ingecalculeerd, zegt de Limburgse gedeputeerde Bert Kersten. Er werd rekening gehouden met een aanloopverlies van drie miljoen euro.

De gestegen loon- en brandstofkosten zijn de belangrijkste oorzaken van het hoge verlies. Maar ook het eurokaartje dat in Limburg werd gebruikt. Maar dat is inmiddels opgeheven. Het kaartje heeft het bedrijf 2,5 miljoen euro gekost.

Toch is het bedrijf optimistisch over de toekomst. Ze denkt de verliezen weg te kunnen werken met meer reizigers en efficiënter werken.